هلدینگ مهستان
09154394009

کتابخانه شیخ بهایی (ره) مشهد

کتابخانه شیخ بهایی مشهد در خیابان واعظ طبسی در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده است.

به دلیل درخواست مالک بازدید از این مجموعه فقط برای اعضا میسر می باشد.