هلدینگ مهستان
09154394009

تور مجازی پروژه پیشه وران

یکی از مهم‌ترین قدم‌ها قبل از شروع پروژه‌های عمرانی، بررسی موقیت زمین، مساحت زمین، پستی و بلندی‌ها، نقاط پرت و زوایای آن است. ابزارهای عمرانی می‌توانند تنها بخشی از اطلاعات را به دست آورند. بنابراین برای ایجاد یک دید کلی، نیاز به تصویری از نمای بالا وجود دارد.

( برای مشاهده تور مجازی پروژه پیشه وران اینجا کلیک کنید )

در تصاویر ثبت شده هوایی، اغلب کاربری‌های شهری، صنعتی و عمرانی دارند که همه ویژگی‌های مورد نظر در سطح زمین پدیدار است. برای جمع آوری اطلاعات یک پروژه تحقیقاتی عمرانی نیاز به عکاسی در ارتفاع کمتر از سطح زمین نیز داریم.

همچنین در این پروژه های عمرانی بررسی کل فضا و زمین یک نیاز اولیه است. تور مجازی امکان ارائه کامل زمین به بهترین وجه ممکن را به دارندگان کسب و کار های عمرانی میدهد.

( برای بازدید مجازی پروژه پیشه وران اینجا کلیک کنید )